Соняшник залишається стратегічною культурою в агробізнесі, забезпечуючи прибутковість за будь-яких погодно-кліматичних умов і економічних негараздів. Проте цінові коливання на ринку соняшника змушують багатьох аграріїв адаптувати власні виробничі стратегії за рахунок інтенсифікації технології та оптимізації витрат, а також збуту продукції.

У 2018 році аграрії отримали рекордний за багато років урожай соняшнику 13,7 млн тонн, що на 12 % більше проти аналогічного показника минулого року — 12,2 млн тонн та майже на рівні 2016 року 13,6 млн тонн. Водночас, нинішня цінова ситуація на ринку соняшнику не дає достатнього оптимізму багатьом агровиробникам. Адже на відміну від виробничих витрат, що щорічно зростають прискореними темпами, прибутковість вирощування соняшнику, як і багатьох інших сільськогосподарських культур, також суттєво залежить від реалізаційних цін на продукцію.

Закупівельні ціни на соняшник залишаються на досить низькому рівні, і темпів їх росту, як в минулі роки, не спостерігається. Пояснень цьому є декілька. Насамперед, цього року високий урожай соняшнику за класичними законами ринку сформував надлишок його пропозиції, що не могло не відобразитися на його реалізаційних цінах. З іншої сторони, урожай зернових культур цього року, попри усі негативні прогнози, завдяки кукурудзі виявився рекордним як і експорт олії соняшникової, а отже, це теж вплинуло на платіжний баланс країни. Курс гривні не знизився, відповідно і ціна на соняшник не виросла, оскільки вона прив’язана до світового продовольчого ринку. Адже найбільшими експортними товарами останніх років є олія соняшникова, зернові культури, ріпак і соя.Інший аспект цієї проблеми також безпосередньо пов’язаний із переробкою соняшнику. Переробні підприємства галузі не встигають за рекордними темпами нарощування обсягів виробництва насіння соняшнику впродовж останніх років, що також відображується на рівні закупівельних цін, що залишається низьким внаслідок наявності на ринку надлишкової його пропозиції.

Аналіз статистичних даних за 2017 р. і січень-листопад 2018 р. свідчить, що нинішній рівень завантаження потужностей вітчизняних олійно-жирових переробних підприємств на нинішньому етапі їх розвитку не дозволяє в повній мірі переробити весь обсяг виробництва насіння соняшнику. Так, відносне порівняння обсягу переробленого насіння соняшнику з початку року до загального його надходження у 2017 р., становить близько 72,9 %, а за весь січень-листопад 2018 р. 69,1 % (табл. 1).

NB: Тобто, фактично впродовж останніх 2 років підприємства галузі переробляли трохи більше від двох третин загального обсягу надходження насіння соняшнику, що включав на лише виробництво поточного року, але й перехідні залишки минулих періодів, які зберігалися у аграріїв в очікуванні підвищення закупівельних цін на ринку.

Таблиця 1. Наявність, надходження і перероблення насіння соняшнику на підприємства України, що займаються їхнім зберіганням і переробленням
Показники2017 р.січень-листопад 2018 р.
Наявність на кінець звітного періоду, тонн29058903418539
Надійшло з початку року усього, тонн1524647113161824
–  з них куплено, тонн24781201879239
–  середня ціна купівлі, грн за 1 тонну без ПДВ, транспортних, експедиційних і накладних витрат8897,79208,4
У % до відповідної дати (періоду) попереднього року
–  наявність, тонн89,5109,1
–  надходження, тонн108,092,9
–  середня ціна купівлі, грн за 1 тонну103,6104,3
Перероблено з початку року – усього, тонн111072359096015
– в т. ч. % до відповідного періоду попереднього року121,889,8
Усього перероблено з початку року до загального обсягу, що надійшло, %72,969,1

Джерело. Складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

При цьому середня реалізаційна ціна на насіння соняшнику від переробних і закупівельних підприємств-трейдерів зросла у 2017 р. порівняно із 2016 р. на 103,6 %, а за січень-листопад 2018 р. до аналогічного періоду минулого року лише на 104,3 %.Аналіз розмаху і волативності цінових коливань на прикладі аналізу даних статистики аграрних підприємств України за 2017-2018 рр. свідчить про певний взаємозв’язок між обсягами пропозиції соняшнику на ринку та формуванням його закупівельної ціни (діагр. 1).

NB: Стійке підвищення реалізаційної ціни на ринку спостерігається, як правило, у період із січня по травень, а її зниження із серпня по листопад-грудень.

Це пояснюється тим, що підвищення реалізаційних цін на соняшник відбувається в період, коли його запаси на ринку зменшуються, тоді як зниження спостерігається восени, коли пропозицій нового врожаю починає тиснути на ринок (табл. 2).

Окремо варто також відзначити ще один важливий аспект ціноутворення на ринку соняшнику. Високі закупівельні ціни на соняшник також формуються в залежності від обсягів його реалізації. Це досить наочно можна побачити на прикладі аналізу розподілу підприємств України за реалізаційною ціною 1 тонни насіння соняшнику в 2017 р. (табл. 3).

Джерело. Складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

Діагр. 1. Взаємозв’язок між обсягами насіння соняшнику на ринку України та ціною його реалізації

Таблиця 2. Динаміка загальної наявності насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах України, що займаються їхнім зберіганням і переробленням, тис. тонн

ПеріодЗагальна

наявність

із загального обсягу зберігалося
безпосередньо у сільськогосподарських підприємстваху підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням
На 1 січня 20164931,82621,92309,9
На 1 січня 20176503,23255,03248,2
На 1 лютого 20175439,32837,22602,1
На 1 березня 20174761,12470,52290,6
На 1 квітня 20173881,32084,41796,9
На 1 травня 20172958,81561,61397,2
На 1 червня 20172077,1962,11115,0
На 1 липня 20171273,9528,3745,6
На 1 серпня 2017729,4383,0346,4
На 1 вересня 2017672,0466,9205,1
На 1 жовтня 20175826,43564,82261,6
На 1 листопада 20177259,44112,83146,6
На 1 грудня 20176737,23604,43132,8
На 1 січня 20186042,43136,52905,9
На 1 лютого 20185061,12649,02412,1
На 1 березня 20184347,92174,82173,1
На 1 квітня 20183512,91714,81798,1
На 1 травня 20182652,71184,81467,9
На 1 червня 20181802,9733,01069,9
На 1 липня 20181125,4518,2607,2
На 1 серпня 2018678,3426,9251,4
На 1 вересня 20181834,6840,2994,4
На 1 жовтня 20186736,33902,62833,7
На 1 листопада 20188460,64933,33527,3
На 1 грудня 20187777,94359,43418,5

Джерело. Складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

Як видно із аналізу даних табл. 3, найвищу реалізаційну ціну за 1 тонну насіння соняшнику без врахування ПДВ, транспортних, експедиційних і накладних витрат мали великотоварні підприємства в групі, де обсяг збуту становив, відповідно 66,1 % та 24,6 % до загального його підсумку.

 

Таблиця 3. Розподіл підприємств України за реалізаційною ціною 1 тонни соняшнику в 2017 р. (без ПДВ, транспортних, експедиційних і накладних витрат)
Групи підприємств за середньою ціною реалізації 1 тонни насіння соняшнику, грнКількість підприємствКількість реалізованої продукції
одиницьу % до загальної кількостітис. тонну % до загальної кількостіу середньому на 1 підприємство, тис. тонн
Підприємства – усього6720100,08848,1100,01,32
   до 4000,0300,526,80,30,89
   4000,1 – 6000,0741,150,50,60,68
   6000,1 – 7000,01121,7139,11,61,24
   7000,1 – 8000,03304,9372,94,21,13
   8000,1 – 9000,0459068,35844,866,11,27
   9000,1 – 10000,0137320,42181,024,61,59
   більше 10000,02113,1233,02,61,10

Джерело. Складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

Тобто, у вказаних групах у середньому із розрахунку на 1 підприємство було реалізовано, відповідно 1,27 тис. тонн і 1,59 тис. тонн насіння соняшнику, а реалізаційна ціна була вищою та склала від 9000,1 до 10000 грн за 1 тонну без врахування ПДВ.

NB: У такому випадку конкурентні переваги в ціні мають у значній мірі саме ті підприємства, які здатні сформувати на ринку велику партію насіння соняшнику, а отже, можуть дозволити в певній мірі диктувати трейдерам і переробним підприємствам вигідні для себе умови збуту продукції.

Поряд із внутрішніми чинниками формування закупівельних цін на ринку соняшнику значний вплив справляють також і зовнішні. Насамперед, це стосується кон’юнктури світового продовольчого ринку, експортних цін та коливання валютного курсу гривні.

Зростаючий попит світового продовольчого ринку на соняшникову олію стимулює збільшення виробництва насіння соняшнику в Україні впродовж останніх декількох десятиліть. Водночас, якщо ще в далеких 90-х роках Україна була одним із лідерів за експортом насіння соняшнику, то починаючи із 2000-х років завдяки протекціоністським заходам держави і розвитку власної олієжиропереробної промисловості нині є провідним експортером соняшникової олії.

NB: Для порівняння, у 2018 р. експорт насіння соняшнику становив лише 58,7 тис. тонн за середньою ціною 1 тонни 480,9 дол. США, тоді як обсяг поставок олії соняшникової на світовий ринок, відповідно 5,6 млн тонн і 736,5 дол. США.

Якщо прогнозувати реалізаційну ціну 1 тонни соняшнику на ринку в 2019 р. залежно від формування середнього валютного курсу гривні та очікуваної ціни експорту, то можна обґрунтувати декілька цілком вірогідних сценарних його варіантів (табл. 4).

Таблиця 4. Прогноз реалізаційної ціни насіння соняшнику в 2019 р. із врахуванням впливу зовнішньої кон’юнктури світового аграрного ринку і коливання внутрішнього валютного курсу гривні (грн за 1 тонну)
Прогнозні варіанти сценарію залежно від середньорічного курсу 1$, UAHОчікувана або можлива середня ціна експорту 1 тонни насіння соняшнику,
дол. США
фактична

у 2018 р.

на 30 % нижчана 20 % нижчана 10 % нижчана 10 % вищана 20 % вищана 30 % вища
480,9369,9400,8437,2529,0577,1625,2
27,012984,39987,910820,311803,914282,715581,216879,6
27,513224,810172,911020,612022,514547,215869,717192,2
28,013465,210357,811221,012241,114811,716158,217504,8
28,513705,710542,811421,412459,715076,216446,817817,3
29,013946,110727,811621,812678,315340,716735,318129,9
29,514186,610912,711822,112896,915605,217023,918442,5
30,014427,011097,712022,513115,515869,717312,418755,1
30,514667,511282,712222,913334,016134,217600,919067,7
31,014907,911467,612423,313552,616398,717889,519380,3
31,515148,411652,612623,613771,216663,218178,019692,9
32,015388,811837,512824,013989,816927,718466,620005,4

 

Очікуваний розмах варіації реалізаційних цін на соняшник буде залежати від формування середньої ціни експорту та середньорічного курсу долара США на валютному ринку.Для зменшення ризиків аграрію за цих обставин важливо правильно адаптувати власні виробничі стратегії через інтенсифікацію технології та оптимізацію витрат, а також збуту продукції.

Юрій Кернасюк, канд. екон. наук, старший науковий співробітник лабораторії біоадаптивних технологій в АПВ Інституту сільського господарства Степу НААН, сільськогосподарський експерт-дорадник з питань економічних та управління підприємствами

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram