Ціна картоплі на ринку цього року рекордно зросла у порівнянні з попереднім періодом. Чим це нині обумовлено – неврожаєм та її дефіцитом, чи іншими чинниками, однозначну складно дати відповідь. Адже ринок картоплі у нас формується за рахунок пропозиції від господарств населення, які в основному займаються самозабезпеченням, а не товарним її виробництвом. При цьому, за обсягами виробництва картоплі ми входимо до 5 найбільших світових її виробників. У чому ж полягає проблема вітчизняного ринку картоплі?

Картопля є важливою стратегічною сільськогосподарською культурою вітчизняного аграрного ринку, що визначає продовольчу безпеку та добробут населення держави. Насправді це не лише другий «хліб» в розумінні багатьох жителів міст та сільського населення, але й джерело додаткових доходів багатьох з них, хто займається її вирощуванням. Однак, ринковий потенціал картоплі використовується недостатньо ефективно, якщо його порівнювати з іншими сільськогосподарськими культурами. Зокрема, у товарний обіг попадає за нашими оцінками менш як 50 % від усієї виробленої в країні картоплі через недостатньо розвинутий її споживчий ринок і відносно слабку відпрацьованість відповідного організаційно-економічного механізму його функціонування, як це передбачено в багатьох країнах світу. Крім усього зазначеного, експорт картоплі фактично займає досить незначну питому вагу менш як 0,1 % від загального виробництва, тоді як її імпорт останнім часом лише збільшується.

Цього року середня ціна 1 кг картоплі на споживчому ринку рекордно зросла впродовж останніх місяців (діагр. 1). 

Джерело. Складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики

Діагр. 1. Динаміка коливання споживчих цін на ринку картоплі України за
період 2018-2019 рр. (грн за 1 кг)
При цьому досить різке зростання зафіксовано із травня місяця. А у вересні
2019 року середня ціна (визначається як середньозважена за усіма регіонами) на ринку картоплі досягла максимуму і склала 14,63 грн за 1 кг, тоді як в той же період 2018 року вона не перевищувала 6,86 грн. Тобто, за рік відбулося більш ніж майже двократне її зростання. Експерти вбачають у цьому глибокі структурні проблеми ринку картоплі, адже основну її пропозицію формують господарства населення, які не зацікавлені у товарному виробництві, а здебільшого займаються самозабезпеченням власних потреб. Також, серед чинників можна назвати складну демографічну ситуацію і відтік молоді, що негативно впливає на зменшення посівних площ під картоплею в сільській місцевості. Адже 99 % картоплі сіють саме господарства населення.У 2019 році посівні площі під картоплею в усіх категоріях господарств зменшилися на 0,8 % – до 1308,9 тис. га. Інша проблема здебільшого технологічна – втрати картоплі, які подекуди можуть сягати від 20 % до 40 % урожаю в залежності від сорту, погодних умов вирощування та збирання, та умов зберігання, решти інших факторів.
За попередніми даними аналізу інформації оперативної статистики станом на 1 жовтня 2019 року картоплю зібрано на площі 1293,8 тис. га та отримано валовий збір 19956,7 тис. тонн при середній урожайності 15,41 т/га. Це значно нижче тих показників, які були отримані у 2018 році. Фактично недобір врожаю картоплі цього року складає близько 2,5 млн тонн. Якщо ми уважно проаналізуємо продовольчий баланс за минулі роки, то зможемо чітко побачити основні проблемні аспекти функціонування вітчизняного ринку картоплі (табл. 1).

Таблиця 1. Баланс картоплі в усіх категоріях господарств України, тис. тонн

Статті балансу 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018
Виробництво 19838 19462 18705 23693 20839 21751 22208 22504
Зміна запасів  (на кінець року) 2951 -100 -410 1211 -937 374 376 337
Імпорт 11 5 30 40 17 27 24 28
Усього ресурсів 16898 19567 19145 22522 21793 21404 21856 22195
Експорт 1 6 8 17 15 5 18 22
Витрачено на корм 4872 5985 5606 6970 6538 6769 6821 6911
Витрачено на       посадку 5145 5128 4897 5600 5416 5490 5565 5570
Втрати та переробка на нехарчові цілі 220 2062 2720 3824 3799 3174 3361 3799
Фонд споживання 6660 6386 5914 6061 5892 5966 6091 5893
у розрахунку на 1 особу, кг 135,4 135,6 128,9 141,0 137,5 139,8 143,4 139,4

Джерело. Складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики

Насамперед, варто відзначити, що на ринку досить значні обсяги картоплі у майже 7 млн тонн щорічно використовують для годівлі худобі і птиці. Ця проблема давно потребує вирішення, адже господарства населення постійно відчувають проблеми із забезпеченням кормами тварин, а відтак змушені використовувати в годівлі картоплю замість того, щоб пустити її в товарний обіг. А з іншої сторони саме проблема із збутом надлишків картоплі спонукає господарства населення використовувати її в якості корму для годівлі тварин.

Про втрати в процесі її зберігання мова вже не йде, оскільки це теж залишається однією із проблем, чому на ринку щороку спостерігається дефіцит картоплі та сезонно підвищуються ціни. 

Щось подібне ми маємо сьогодні на ринку картоплі, коли внаслідок неврожаю та зниження її запасів ціни суттєво зросли.

Стабілізувати цінову ситуацію на ринку вдалося за рахунок збільшення імпорту картоплі, проте це не є оптимальним вирішенням даної проблеми. За 10 місяців 2019 року обсяг її імпорту склав майже 161 тис. тонн за середньою ціною 1 кг $ 0,201 (табл. 2).

Таблиця 2. Імпорт та експорт картоплі підприємствами України

Роки Обсяг імпорту, т Вартість, 

$ тис.

Середня ціна імпорту 1 кг, $ Обсяг експорту, т Вартість,

 $ тис.

Середня ціна експорту 1 кг, $
2011 23845 15656 0,657 11493 3451 0,300
2012 6267 5878 0,938 7167 1119 0,156
2013 5175 5042 0,974 16288 3068 0,188
2014 21840 12356 0,566 16607 3634 0,219
2015 1767 1307 0,740 15346 2534 0,165
2016 9864 3887 0,394 5028 1315 0,262
2017 3830 2051 0,536 17591 3442 0,196
2018 5760 3008 0,522 22241 3823 0,172
2019* 161051 32404 0,201 5630 1552 0,276

Джерело. Складено за даними аналізу інформації митної статистики; 

* за 10 місяців 2019 року

Із аналізу даних табл. 2 можна зробити висновок, що за останні 9 років сальдо торгівлі картоплею майже кожного року було від’ємне за виключенням 2017 і 2018 рр. При цьому минулого року експорт картоплі виявився найвищим за аналізований період та склав майже 22,2 тис. тонн. тоді як імпорт – 5,8 тис. тонн. Середня ціна експорту картоплі є нижчою за ціну імпорту за виключенням 2019 року. Пояснюється це тим, що Україна імпортує значні обсяги так званої молодої картоплі та насіннєвого матеріалу, ціна на який є порівняно вищою, у порівнянні з звичайною товарною картоплею. Особливість імпорту картоплі у 2019 році полягає саме в переважанні значної частки товарної картоплі, оскільки питома вага молодої картоплі, як правило, не перевищує 5-8 тис. тонн щорічно та має сезонний характер зростання попиту здебільшого у весняний період року.

З огляду на значний недобір врожаю картоплі цінова ситуації на ринку буде тиснути на її подальше підвищення, оскільки навіть за рахунок імпорту покрити внутрішній попит на ці 2,5 млн тонн буде доволі складно.

У майбутньому для запобігання виникненню подібних ситуацій на ринку слід на державному рівні передбачити фінансову підтримку товаровиробникам картоплі та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам в частині компенсації витрат на будівництво сучасних картоплесховищ, що дозволить зменшити сезонний характер коливання попиту та ціни на цю вкрай важливу продовольчу культуру.

Також необхідна державна програма відновлення і розвитку картоплярства в сільськогосподарських підприємствах. Адже цього року підприємства посіяли картоплю на незначній площі – близько 8,2 тис. га. Цілком реально збільшити площі посіву в сільськогосподарських підприємствах до 100 тис. га, що зменшить ризики волативності економічної кон’юнктури ринку та сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки та диверсифікації агробізнесу.Підготував Юрій Кернасюк