Ефективно вести господарську економічну діяльність можливо лише тоді, коли сповна володієш усією інформацією про галузь. Саме це вирізняє сучасний польський агробізнес серед іншого, та саме цього часто не вистачає вітчизняним сільгоспвиробникам.

Сучасна Польща — країна із досить розвинутою економікою, зокрема промисловістю та аграрним сектором. Маючи населення 37,785 млн осіб,  країна демонструє стійкі економічні показники динаміки розвитку і в 2021 р. її валовий внутрішній продукт зріс на 6,8% та досяг 679,4 мільярдів доларів США, в тому числі на душу населення — майже 18000 доларів США (2021 р.). Середній рівень безробіття не перевищує 5,2% (листопад 2022 р.).

Однак, найбільший інтерес представляє аграрний сектор, що за рівнем ефективності є одним із найбільш продуктивних серед країн Східної Європи. Зокрема, у 2021 р. загальний обсяг валової продукції сільського господарства становив близько 134,8 мільярдів злотих. І перше, на чому зосереджується увага, це максимальне включення аграрного сектору до ринкового товарного обігу (на ринок надходить до 74,4% від усієї валової продукції) та збалансований характер організації виробництва продукції рослинництва та тваринництва (52% і 48% відповідно).

Про це можна дізнатися із аналізу даних таблиці 1 та 2. (Довідкова інформація. У 2021 р. середньорічний обмінний курс 1 USD = 3,8618 PLN).

Таблиця 1. Продукція сільського господарства (поточні ціни)

Показники 2010 2015 2019 2020 2021
у мільйонах злотих PLN
Валова сільськогосподарська продукція загалом
Всього 84484,2 98638,3 119644,7 126571,9 134821,1
Продукція рослинництва 44916,5 49436,1 56832,1 64698,9 70076,4
Продукція тваринництва 39567,7 49202,2 62812,6 61873,0 64744,7
Кінцева сільськогосподарська продукція
Всього 66518,9 81227,1 100138,2 104419,6 111138,9
Продукція рослинництва 28874,5 33799,8 39409,4 44580,2 48678,5
Продукція тваринництва 37644,4 47427,3 60728,8 59839,4 62460,4
Продукція, яка пропонується на аграрному ринку
Всього 59357,1 74202,7 89293,1 92499,5 100371,5
Продукція рослинництва 26116,3 30815,4 33963,0 37670,9 41266,5
Продукція тваринництва 33240,8 43387,3 55330,0 54828,6 59105,0

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

Досить важливий аспект ведення польського агробізнесу — прозорість та висока достовірність ведення обліку. Адже оцінити ефективність можна лише тоді, коли повною мірою володієш інформацією про свій бізнес. Саме тому валова сільськогосподарська продукція визначається за допомогою основних показників (включаючи як сільськогосподарський ринок, так і кінцеву продукцію), проміжного споживання, а також валової доданої вартості сільськогосподарської продукції, які враховуються за правилами Системи національних рахунків відповідно до рекомендацій «ESA 2010». (Довідково. ESA 2010 – Європейська система національних і регіональних рахунків, що є найновішою міжнародно сумісною системою бухгалтерського обліку ЄС для систематичного та детального опису економіки).

Кінцева сільськогосподарська продукція — це сума ринкової продукції, власного споживання сільськогосподарської продукції від власного виробництва приросту товарних запасів продукції рослинного і тваринного походження та приросту поголів’я сільськогосподарських тварин (худоби–основного та робочого стада). Кінцева продукція, на відміну від валової продукції, не включає ту частину продукції власного виробництва, яка була використана у виробничих цілях, наприклад корми, посівний матеріал, інше.

Продукція сільськогосподарського ринку — це обсяг реалізації товарної сільськогосподарської продукції в заготівельних пунктах і на ринку. Вартість ринкової сільськогосподарської продукції в різних групах суб’єктів господарювання зменшується на вартість сільськогосподарської продукції, придбаної безпосередньо в інших груп суб’єктів господарювання. Водночас, на цю вартість збільшується ринкова продукція суб’єктів господарювання, які здійснюють продаж. До ринкової продукції не включається товарообіг між окремими суб’єктами господарювання, що входять до однієї групи, а також продаж цієї продукції сільськогосподарськими виробничими кооперативами своїм членам.

Ще однією особливістю є порівняно висока продуктивність з 1 га сільськогосподарських угідь. При цьому слід відзначити, що вартість продукції тваринництва майже в 1,4 рази перевищує аналогічну вартість продукції рослинництва із 1 га (діаграма 1).

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl) Діаграма 1. Продуктивність агробізнесу Польщі

NB: В цілому загальна продуктивність агробізнесу в Польщі має досить стійку тенденцію до підвищення ефективності. Запорукою цього є розвинута спеціалізація, яка дозволяє роками відпрацьовувати технології агротехніки сільськогосподарського виробництва, удосконалюючи їх та запроваджувати постійно інновації (таблиця 2).

Таблиця 2. Спеціалізація агробізнесу Польщі (% в структурі усієї валової продукції)

Продукція 2021 2019-2021
Аграрна продукція – всього 100,0 100,0
Продукція рослинництва 52,0 50,3
Зернові культури 21,3 18,5
пшениця 8,7 7,6
жито 1,4 1,4
ячмінь 1,7 1,7
інші зернові культури 9,5 7,9
Картопля 3,2 3,6
Технічні культури 6,4 6,1
в т. ч. цукровий буряк 1,8 1,7
Овочі 8,5 9,2
Фрукти 6,1 6,7
Сіно кормове 1,3 1,4
Інша продукція рослинництва 5,2 4,8
Продукція тваринництва 48,0 49,7
яловичина 5,7 5,7
свинина 9,4 10,5
птиця 11,0 11,2
молоко 16,9 16,2
яйця 4,4 4,9
інша продукція тваринництва 0,7 1,2

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

Польське сільське господарство традиційно має зерновий та молочний напрям спеціалізації аграрного виробництва із розвинутим овочівництвом, картоплярством, садівництвом та ягідництвом, а також свинарством та птахівництвом. Водночас, питома частка технічних культур загалом не перевищує 6,4 %. Таким чином, на прикладі цієї країни можна побачити та багато в чому запозичити ще один приклад побудови досить успішної та ефективної збалансованої моделі аграрного розвитку, яка забезпечує як економічну, так і продовольчу безпеку, та найменше залежить від глобальної кон’юнктури світового продовольчого ринку.

Підготував Юрій КЕРНАСЮК,

кандидат економічних наук,

експерт-дорадник з аудиту, економіки та управління підприємствами

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram