Науковці Інституту аграрної економіки розрахували, що за 2005‑2019 роки рівень фактичної переоцінки основних засобів сільського господарства зріс лише у півтора рази, в той час як переоцінка вартості основних засобів національної економіки без сільського господарства збільшилася у 9,3 рази.

Науковці вважають, що такий дисбаланс негативно впливає на рівень прибутку у сільському господарстві штучно його підвищує. Рішення бачать у перегляді діючих національних стандартів оцінки, особливо для аграрної сфери.

За 2005-2019 роки ціни на основні засоби сільськогосподарського призначення збільшувалися нерівномірно і зросли в середньому у 8,7 разів. Зокрема, на трактори та сільськогосподарські машини у 6,9 рази; на автомобілі у 4 рази; на будівельно-монтажні роботи у 10,7 разів. Втім, рівень їх зростання значно перевищив рівень проведеної у сільському господарстві індексації, зазначив завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Інституту аграрної економіки д.е.н. Олександр Захарчук.

Він вважає, що визначення нормативної потреби в основних засобах на виробництво сільськогосподарської продукції на сьогодні є нагальним завданням, адже розрив між їх фактичною наявністю та розрахунковою кількістю є критичним.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у 2019 році фактична наявність основних засобів у сільському господарстві у вартісному вимірі склала 460,5 млрд грн. Розрахункова ж мала перевищувати цю суму удвічі і складати 923,6 млрд грн. У 2020 році розрахункова вартість має перевищити рівень 2019 року у 3,8 рази і складати 1734,4 млрд грн, а у 2025 році зрости до 2224,4 млрд грн.

Олександр Захарчук вважає, що покращити якість оцінки основних засобів сільського господарства може комплексний підхід:

  • забезпечення об’єктивності інформації щодо стану та вартості основних засобів у сільському господарстві;
  • адаптація до міжнародних методів і стандартів оцінки основних засобів в українському сільському господарстві;
  • проведення переоцінки основних засобів сільського господарства.

Останнє науковець пропонує зробити за двома напрямками. Перший разова загальногалузева індексація балансової вартості основних засобів. Другий масова переоцінка основних засобів за справедливою вартістю відповідно до методики оцінки майна.

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram