Починаючи зі звітності за наслідками 2022 року платники податків у складі відповідних декларацій повинні розраховувати мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) стосовно використовуваних земельних ділянок сільгосппризначення, визначати різницю між сумою МПЗ і сплаченими податками, які стосуються таких ділянок та перераховувати до бюджету таку різницю, якщо вона буде позитивною.

Чи не призупинена ця процедура на час воєнного стану?

Земельні ділянки, за якими не розраховується МПЗ

Відповідно до п. 69.15 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ тимчасово, за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки, що розташовані:

  • на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або
  • на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та/або
  • за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або
  • на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається КМУ.

Тобто, можливість не розраховувати МПЗ за 2022 і 2023 роки встановлено для земельних ділянок двох видів:

  1. розташовані на територіях, визначених КМУ, де ведуться (велися) бойові дії чи тимчасово окупованих;
  2. визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Щодо територій, визначених КМУ

Згідно з Постановою КМУ від 06.12.2022 р. № 1364 зазначений Перелік має затвердити Мінреінтеграції.

На момент підготовки цієї консультації Переліку від Мінінтеграції ще немає. Але якщо він з’явиться і наявні у платника земельні ділянки знаходитимуться на територіях, визначених Переліком, розраховувати МПЗ щодо таких ділянок не потрібно.

Щодо територій, визначених військовими адміністраціями

Якщо відповідна військова адміністрація визначила території, засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди, і належні платнику земельні ділянки знаходяться на таких територіях, щодо таких ділянок також не потрібно розраховувати МПЗ.

Платники яких податків розраховують МПЗ, різницю

Розраховувати МПЗ, різницю повинні:

  1. фізособи–резиденти, які володіють та/або користуються (орендують (суборендують), на умовах емфітевзису, постійно користуються) земельними ділянками, віднесеними до сільгоспугідь, якщо такі ділянки не передані в користування іншим особам, які є платниками ПДФО (пп. 162.1.1-1, п. 170.14 ПКУ);
  2. платники податку на прибуток (див. п. 141.9 ПКУ);
  3. ФОП на загальній системі оподаткування (див. п. 177.14 – п. 177.20 ПКУ);
  4. платники ЄП (юрособи та фізособи) груп 2, 3, 4 (див. ст. 297-1 ПКУ).

Зазначені платники (крім фізосіб–резидентів, які не є ФОП) у складі річної декларації з відповідного податку мають подавати додаток, в якому розраховуватимуться ці показники.

Вперше розрахунки роблять за наслідками 2022 року, у відповідному додатку до річної декларації.

Платники податку на прибуток розраховують МПЗ, різницю в додатку МПЗ до декларації з податку на прибуток, форма якої затверджена Наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897, (у редакції Наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467), із змінами, внесеними Наказом Мінфіну від 10.02.2022 р. № 58, та в додатку МПЗ-З, який є додатком до додатку МПЗ.

Щоправда, до форми декларації ще раз внесені зміни Наказом Мінфіну від 13.09.2022 р. № 274, які, проте на стосуються інформації про МПЗ, а спеціального режиму оподаткування резидентами Дія.Сіті за особливими умовами. Можливо, що звітувати за 2022 рік потрібно буде вже за формою декларації з урахуванням цих останніх змін. Проте думка податкової на момент підготовки цієї консультації ще не відома.

Різниця між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок відображається в рядку 04 додатку МПЗ. Якщо значення у цьому рядку позитивне, воно переноситься до рядка 06.2 МПЗ декларації з податку на прибуток, звідки згодом потрапляє до значення в рядку 17 і 19 “Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду”.

ФОП на загальній системі оподаткування розраховують МПЗ, різницю у додатку МПЗ до податкової декларації про майновий стан і доходи, форма якої затверджена Наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859 (у редакції Наказу Мінфіну від 17.12.2020 р.№ 783), із змінами, внесеними Наказом Мінфіну від 17.05.2022 р. № 143, які набудуть чинності з 01.01.2023 р.

Позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок відображається в рядку 03 розділу ІІ додатку МПЗ і переноситься до рядка 14 розділу V декларації, звідки потрапляє до рядка 20.1 чи 20.2.

Поряд з цим сума ПДФО позитивного значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок, сплаченого за місцезнаходженням земельної(х) ділянки(ок),  відмінним від податкової адреси платника податку, відображається в рядку 15 розділу V декларації.

Платники ЄП групи 3 (2%) розраховують МПЗ в додатку 1 до податкової декларації платника ЄП третьої групи, форма якої затверджена Наказом Мінфіну від 26.04.2022 р. № 124, який подається у складі декларації за грудень 2022 року.

Різниця між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок відображається в рядку 04 розділу ІІ додатку. Позитивне значення цього показника переноситься до рядка 03 декларації.

Платники ЄП (юрособи та фізособи) груп 2, 3, 4

На момент підготовки консультації ще немає затверджених форм декларацій для цих платників, які би містили окремий додаток для розрахунку МПЗ та окремі рядки в декларації для розрахунку різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків тощо.

На сайті Мінфіну є лише проект таких декларацій:

https://mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2022-558?fbclid=IwAR1OCaIjJmJLITfFEj_AzlMMXK_QP7gtGAdddTS1ZVoM2LyvMS81_4LWuDU

Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578», який датовано ще 02.02.2022 р.

Особливості відображення розрахунку МПЗ, різниці в зазначених проектних формах подібні до наведеного нами вище.

Розрахунок МПЗ для фізосіб, які не є ФОП

Для таких фізосіб МПЗ і відповідна різниця розраховуються згідно з нормами п. 170.14 ПКУ – податковими органами за місцем податкової адреси фізосіб, за умови, що земельні ділянки не передані в користування іншим особам.

У разі передачі таких земельних ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування на підставі відповідних договорів, МПЗ і відповідна різниця розраховується не для фізосіб, а для тих осіб, які використовують ділянки (див. пп. 170.14.2 ПКУ).

У разі позитивного значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених протягом податкового (звітного) року податків податкова служба має надіслати фізособі у строк до 1 липня року, наступного за звітним, ППР, в якому наводиться детальний розрахунок (див. пп. 170.14.3 ПКУ).

Порядок дій фізособи, яка буде не згодна з розрахунком, наведено в пп. 170.14.6 ПКУ.

Якщо згодна, протягом 10 днів зазначене у ППР податкове зобов’язання з ПДФО потрібно буде сплатити.

Володимир БАЖАН,

консультант з оподаткування і бухгалтерського обліку

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram