Ефективний розвиток польського агробізнесу багато в чому пов’язаний із платоспроможним містким внутрішнім споживчим ринком, розвинутою переробною харчовою індустрією та експортом. Водночас його конкурентні переваги висока якість продовольчої продукції та її відповідність міжнародним стандартам та вимогам ЄС, а також глибока переробка та виробництво із різною доданою вартістю.

На відміну від багатьох країн, польський аграрний сектор, передусім, орієнтований на внутрішній агропродовольчий ринок, який є досить об’ємним як за кількістю споживачів, так і за вартістю. Разом із тим, в окремих галузях сільського господарства досить важливу роль відіграє експорт аграрної продукції, який підтримує не лише сільськогосподарське виробництво, але й харчову переробну індустрію, тим самим створюючи додану вартість і зайнятість. Це видно, зокрема, на прикладі зернової або молочної галузі АПК.

Аналізуючи баланс зернових культур можна побачити, що місцевий агробізнес орієнтується на 6 традиційних сільськогосподарських культур: пшеницю м’яку, жито, ячмінь, овес, тритикале і кукурудзу (таблиця 1).

Таблиця 1. Баланс зернових культур в сільськогосподарському 2020/21 році

Показники Зернові культури – всього Пшениця м’яка Жито Ячмінь Овес і змішані зернові Тритикале Кукурудза Інші зернові культури
тисяч тонн
Виробництво 35527 12669 2960 3001 3738 6195 6822 142
Імпорт 2624 1256 31 545 54 6 668 64
з них з ЄС 2433 1217 15 528 50 6 582 35
Ресурси / використання 39804 14693 3157 3707 3979 6379 7661 228
Експорт 10605 5032 1449 579 224 1074 2202 45
  з них до ЄС 6716 1589 1422 441 222 1073 1927 42
Початкові запаси 1653 768 166 161 187 178 171 22
Кінцеві запаси 3753 932 243 233 252 985 1085 23
Зміни в запасах 2100 164 77 72 65 807 914 1
Внутрішнє використання 25446 8729 1465 2895 3503 4320 4374 160
Насіннєвий фонд 1284 485 135 105 305 210 38 6
Втрати 1416 588 110 111 119 255 230 3
Корми для тварин 15351 3246 220 1844 3061 3660 3197 123
Промислова переробка 2652 580 235 730 6 195 886 20
Споживання населенням 4743 3830 765 105 12 0 23 8

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

Цікаво, що частка імпорту до всього виробництва зернових культур становить лише 7,4%. Обсяг імпорту зернових культур у 2020/21 році становив 2624 тис. тонн, в тому числі з ЄС 2433 тис. тонн. Імпорт здебільшого стосувався пшениці м’якої — 1256 тис. тонн, кукурудзи — 668 тис. тонн та ячменю — 545 тис. тонн. Водночас, експорт зернових культур майже в 4 рази перевищував імпорт та склав 10605 тис. тонн, в тому числі до ЄС — 6716 тис. тонн. Імпортується, як правило якісний посівний насіннєвий матеріал.

У структурі балансу видно, що близько 25446 тис. тонн або майже 64 % від усієї наявної пропозиції зернових культур на ринку використовується для внутрішніх потреб. Зокрема, найбільше – 15351 тис. тонн на корм для годівлі тварин, 4743 тис. тонн становить продовольче споживання людиною і 2652 тис. тонн спрямовується на промислову переробку. Втрати складають 1416 тис. тонн або менше 3,6 %.

В середньому на промислову переробку надходить 6,7 % зернових культур від наявної їх пропозиції. Найвищу частку в переробці займає ячмінь  і кукурудза, відповідно 19,7% і 11,6%. Стосовно кукурудзи, то йдеться про заводи із глибокої її переробки та виробництва лізину або спирту.

Довідково. Лізин або L-лізин – це одна з восьми найважливіших амінокислот, які не синтезуються організмом і надходять в нього виключно з продуктами харчування або під час вживання харчових добавок. У середньому із 1 тонни кукурудзи можна отримати від 200 до 240 кг лізину в залежності від технології та вмісту окремих речовин у вихідній сировині, яка надходить на переробку.

Інший аспект стосується олійних культур. У структурі виробництва олійних культур майже 97% займає ріпак. Решта – це соняшник, соя, льон, арахіс та інші олійні культури (таблиця 2).

Таблиця 2. Баланс насіння і плодів олійних культур в сільськогосподарському 2020/21 році

Показники Олійні культури – всього Ріпак Соняшник Соя Льон Арахіс Інші олійні культури
тисяч тонн
Виробництво 3219 3125 16 15 7 0 56
Імпорт 830 477 62 48 110 71 62
з них з ЄС 450 350 50 32 2 7 9
Ресурси / використання 4113 3657 81 64 117 71 123
Експорт 529 398 22 8 76 1 24
  з них до ЄС 519 395 20 8 73 1 22
Зміни в запасах 31 31 -1 0 0 0 1
Внутрішнє використання 3489 3173 57 55 41 70 93
Насіннєвий фонд 9 8 0 1 0 1 0
Втрати 77 73 1 0 _- -_ 2
Корми для тварин 7 1 1 4 1
Використання в промисловості 324 273 0 _- 36 -_ 15
Промислова переробка 2814 2814 0
Споживання населенням 258 4 55 50 5 69 75

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

Імпорт становить830 тис. тонн та здебільшого стосується насіння ріпаку та льону. На промислову переробку надходить 2814 тис. тонн олійних культур або 68,4% від усієї наявної на ринку їх пропозиції. Крім цього, ще додатково 324 тис. тонн використовується в промисловості. В цілому використання олійних культур на внутрішні потреби становить 84,8 % від наявної на ринку їх пропозиції.

Певний інтерес викликає досить збалансований характер розвитку картоплярства в Польщі. У сільськогосподарському сезоні 2020/21 року виробництво картоплі становило 7848 тис. тонн, а імпорт — 595 тис. тонн, що здебільшого складався із насіннєвої картоплі (таблиця 3).

Таблиця 3. Баланс картоплі в сільськогосподарському 2020/21 році

Показники Картопля – всього Рання Інша
тисяч тонн
Виробництво 7848 1636 6212
Імпорт 595 43 552
з них з ЄС 584 38 546
Ресурси / використання 8443 1679 6764
Експорт 1070 9 1061
  з них до ЄС 596 5 591
Внутрішнє використання 7373 1670 5703
Насіннєвий фонд 792 202 590
Втрати 313 83 230
Корми для тварин 1243 525 718
Використання в промисловості 50 50
Промислова переробка 1375 1375
Споживання населенням 3600 860 2740

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

При цьому, на ринку сформувалася пропозиція картоплі обсягом 8443 тис. тонн, з якої 87,3% становило внутрішнє споживання. Втрати картоплі — близько 3,7%, а на промислову переробку було спрямовано 16,3%.

Збалансована модель розвитку польського агробізнесу забезпечила країні провідні позиції у світовому експорті овочів та фруктів. Однак, основна частка овочів і фруктів (понад 70 %) споживається на внутрішньому ринку, що свідчить про високу їх якість та дотримання екологічних стандартів у виробництві (таблиця 4)

Таблиця 4. Баланс фруктів, овочів та горіхів в сільськогосподарському 2020/21 році

Показники Овочі Свіжі фрукти Горіхи Цитрусові фрукти Сушені фрукти
тисяч тонн
Виробництво 5155 4512 15 0 12
Імпорт 846 1377 63 1638 23
Ресурси / використання 6001 5889 78 1638 35
Експорт 1100 1080 8 1074 14
Внутрішнє використання 4901 4809 70 564 21
Втрати 400 246 0 0 0
Корми для тварин 114 0 0 0 0
Використання в промисловості 0 357 0 0 0
Споживання населенням 4387 4206 70 564 21

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

Крім того, розвинута система заготівлі і зберігання овочів та фруктів дозволяє зменшити їх втрати до менш ніж 7,7% від загального виробництва овочів та до 5,4% при вирощуванні фруктів.

Водночас, одним із найкращих прикладів формування збалансованого аграрного бізнесу є молочна галузь. Із 2010 року по 2021 рік зростало як виробництво молока, так і його використання. Експорт молока та молочних продуктів за цей період зріс із 2764 тис. тонн до 5061 тис. тонн (таблиця 5).

Таблиця 5. Баланс молочної галузі (включаючи молоко для переробки)

Показники 2010 2015 2018 2019 2020 2021
тисяч тонн
Пропозиція 12898 14530 15563 15864 16795 16934
Виробництво 11921 12859 13758 14090 14822 14881
Імпорт 977 1630 1787 1765 1962 2124
Скорочення запасів 41 8,9 8,9 11,2 -70,8
Використання 12898 14530 15563 15864 16795 16934
Експорт 2764 3485 4899 4868 4993 5061
Внутрішнє споживання 10133 11045 10665 10997 11803 11874
Втрати 24 26 26 26 30 30
На годівлю 550 590 682 742 700 500
Споживання населенням 9559 10429 9957 10229 11073 11344
Збільшення запасів 1 79 0 0

Джерело. За даними досліджень інформації Statistics Poland (https://stat.gov.pl)

Надлишки молока на ринку не створюють суттєвих проблем, оскільки в країні досить розвинута переробна індустрія та експорт продукції із високою доданою вартістю, зокрема твердих та напівтвердих сирів. Зокрема, експорт молочних продуктів збільшився майже в чотири рази з моменту вступу Польщі до ЄС. Другим у списку експортних молочних продуктів залишається сухе молоко, переважно сухе знежирене. Іншими експортними молочними продуктами є рідке молоко, масло, вершки, йогурти, казеїн і кефір.

Польські молочні продукти виробляються з високоякісного молока та з використанням новітніх технологій. Оптимально розгалужена мережа підприємств молочної переробної промисловості забезпечує високу якість надходження вихідної сировини та виробництво готової продукції, а найсучасніші технологічні лінії дозволяють отримувати широкий асортимент молочної продукції. Крім того, молочні продукти виробляються із дотриманням принципів належної виробничої практики, а також актуальних систем стандартизації та якості, що відповідають європейським стандартам.

Таким чином, основними конкурентними перевагами польської аграрної  моделі виступає висока якість і безпечність виробництва харчових продуктів, його орієнтація як на внутрішній, так і зовнішній ринок, а також розвинута глибока переробка та виробництво продукції із різною доданою вартістю.

Підготував Юрій КЕРНАСЮК,

кандидат економічних наук,

експерт-дорадник з аудиту, економіки та управління підприємствами

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram