Аграрний сектор Східної Європи є прикладом успішності проведених економічних реформ. Серед усіх країн регіону окремо виділяється Чехія, де аграрна економіка вдало доповнює розвинутий промисловий комплекс. Нині це одна із найбільш динамічних та інноваційних сфер економіки, що поєднує високу продуктивність праці, якість продукції та індустріальні технології.

Чехія унікальна країна, про яку більшість з нас має здебільшого загальне уявлення. Спробуємо розширити світогляд. Насамперед, Чехія – це країна з населенням, яке становить сьогодні 10,5 млн осіб. Економіка країна має стійкі показники динаміки розвитку і в 2021 р. валовий внутрішній продукт зріс на 3,3%. Інфляція в країні досить низька і становить 3,8%, а середній рівень безробіття не перевищує 2,8% (2021 р.). Валовий внутрішній продукт на душу населення становить 26821,2 доларів США і з 2010 року зріс загалом в 1,34 рази.

Сільськогосподарський сектор Чехії включає підприємства, що займаються первинним сільськогосподарським виробництвом, діяльність яких включає рослинництво і тваринництво, а також виробництво та послуги для сільського господарства згідно із прийнятою в країні Класифікацією видів економічної діяльності. Основною одиницею обліку в сільськогосподарській статистиці є сільськогосподарське підприємство, яке визначається принаймні за одним із наступних показників порогових значень: 1 га оброблюваних сільськогосподарських угідь, 1500 м2 вирощуваних інтенсивних культур (сади, овочі), 1000 м2 виноградників, 300 м2 теплиць і парників, розведення від 1 великої рогатої худоби, 2 свиней, 4 овець і кіз або 50 голів птиці.

Сільськогосподарські землі в Чехії займають 3,9 млн га або 49,5% від усієї площі території країни. Близько 2,6 млн га знаходяться під лісами. Рівень освоєння сільськогосподарських земель становить близько 62,8% (довідково: у вітчизняному аграрному секторі середній показник розораності сільськогосподарських угідь нині сягає 78,2% і більше).

Аграрне виробництво в Чехії має суто зерново-цукровий напрямок спеціалізації із достатньо розвинутим сектором тваринництва. У середньому із 1 умовного гектара сівозміни в країні за 2021 рік отримали близько 2362,5 кг зернових культур, 190,3 кг картоплі, 333,3 кг насіння олійних культур (в основному це ріпак) та майже 1174,3 кг цукрових буряків (технічних), про що можна дізнатися із аналізу даних діаграми 1.

Діаграма 1. Рівень продуктивності сільськогосподарського виробництва в Чехії у середньому із 1 га за нинішнього рівня спеціалізації. Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office

Тваринництво в країні має здебільшого молочний напрям спеціалізації із розвинутим виробництвом яєць. Кількість поголів’я худоби на 100 га сільськогосподарських угідь становить 46,5 голів, з яких 72,5% ВРХ. Середній вихід продукції із 1 га сільськогосподарських земель складає 130,7 кг м’яса, 913,1 кг молока та 491,6 шт. яєць (діаграма 2).

Діаграма 2. Виробництво продукції тваринництва на 1 га оброблюваної  площі сільськогосподарських угідь в Чехії. Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office

Якщо безпосередньо аналізувати структуру продукції рослинництва, то в ній на першому місці знаходиться виробництво зернових культур, кормових культур, цукрових буряків (технічних) та ріпаку (таблиця 1, таблиця 2).

Таблиця 1. Структура аграрного виробництва в 2021 р.

Сільськогосподарські культури Обсяг виробництва, тис. тонн
Зернові культури – всього 8227,1
 з них пшениця 4960,9
ячмінь 1749,1
Картопля – всього 671,9
Цукрові буряки (технічні) 4145,1
Ріпак 1024,9
Соняшник 52,1
Кормові культури 5146,2

Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office

Таблиця 2. Посівні площі сільськогосподарських культур, тис. га

Рік Посівні площі, всього З них
Зернові культури, всього в тому числі кормові бобові Картопля, всього Цукрові буряки (технічні) Ріпак Льон Кормові культури
пшениця жито ячмінь овес кукурудза на зерно всього з них: їстівні
2000 3020,6 1647,5 972,7 44,2 496,4 51,0 39,3 40,6 34,6 69,2 61,6 325,3 8,5 725,3
2001 2963,1 1626,8 927,2 41,0 497,9 49,4 54,3 38,4 33,3 54,3 77,8 344,1 10,2 672,6
2002 2686,1 1562,1 848,8 35,3 488,1 61,0 70,6 34,2 28,0 38,3 77,5 313,0 8,2 527,5
2003 2571,1 1452,3 648,4 41,9 550,0 77,4 78,0 31,4 24,1 36,0 77,3 251,0 11,0 513,1
2004 2665,7 1607,3 863,2 59,2 469,0 58,6 87,8 28,4 21,5 36,0 71,1 259,5 7,5 500,6
2005 2657,9 1593,5 820,4 46,9 521,5 51,7 80,0 39,3 29,1 36,1 65,6 267,2 11,8 491,9
2006 2585,7 1527,1 781,5 22,5 528,1 57,7 84,9 39,0 27,1 30,0 61,0 292,2 10,8 459,3
2007 2587,2 1561,2 811,0 37,5 498,7 59,0 93,1 30,7 22,9 31,9 54,3 337,6 3,3 428,6
2008 2568,6 1552,7 802,3 43,4 482,4 49,0 107,9 22,3 17,4 29,8 50,4 356,9 1,3 406,2
2009 2545,4 1528,0 831,3 38,5 454,8 50,0 91,6 29,0 21,1 28,7 52,5 354,8 2,8 396,7
2010 2495,9 1459,5 833,6 30,2 388,9 52,3 99,9 31,3 24,4 27,1 56,4 368,8 4,1 406,5
2011 2488,1 1468,1 863,1 25,0 372,8 45,2 109,7 22,3 17,2 26,5 58,3 373,4 2,5 423,1
2012 2480,7 1444,7 815,4 30,6 382,3 50,8 109,6 20,2 15,1 23,7 61,2 401,3 1,7 436,5
2013 2476,9 1428,2 829,4 37,5 349,0 43,6 111,9 17,9 12,9 23,2 62,4 418,8 1,5 436,4
2014 2468,7 1411,3 835,9 25,1 350,5 42,3 100,5 20,2 14,4 24,0 63,0 389,3 1,8 452,4
2015 2457,5 1403,4 829,8 22,0 365,9 42,4 93,6 33,1 23,9 22,7 57,6 366,2 1,6 458,3
2016 2463,9 1351,9 839,7 21,0 325,7 37,6 79,3 35,6 26,6 23,4 60,7 393,0 1,5 484,8
2017 2471,5 1352,5 832,1 22,2 327,7 44,1 83,8 42,9 34,8 23,4 66,1 394,3 1,7 465,4
2018 2460,9 1339,1 819,7 25,4 324,7 42,8 82,1 35,2 29,1 22,9 64,8 411,8 1,3 468,3
2019 2461,7 1353,6 839,4 31,1 319,6 42,5 75,9 33,8 28,8 28,9 59,2 379,8 1,1 498,6
2020 2461,9 1336,3 798,6 31,4 331,9 46,7 78,6 37,3 32,6 23,9 59,7 368,2 1,3 515,3
2021 2452,1 1334,3 784,8 25,2 326,7 57,7 90,9 43,1 38,5 22,8 61,2 342,3 1,8 506,8
2022 2455,6 1385,7 854,4 24,1 334,5 45,1 80,2 45,6 40,6 21,7 58,2 344,0 1,9 467,4

Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office

Із 2020 року в країні загалом спостерігається тенденція скорочення посівних площ. Впродовж 2000–2021 рр. вони зменшилися із 3020,6 тис. га до 2455,6 тис. га, в тому числі під зерновими культурами із 1647,5 тис. га до 1385,7 тис. га. Водночас, за рахунок істотного підвищення рівня урожайності вирощування сільськогосподарських культур аграрне виробництво стабільно зростає із року в  рік.

NB: Одним із провідних якісних критеріїв оцінки ефективності агробізнесу є показник досягнутого рівня багаторічної середньої урожайності виробництва основних сільськогосподарських культур. Зокрема, останніми роками за рівнем урожайності окремих сільськогосподарських культур країна займає провідні позиції не лише в ЄС, а й в цілому в світі, про що можна дізнатися із порівняльного аналізу даних таблиці 3.

Таблиця 3. Середня урожайність основних сільськогосподарських культур в аграрному секторі Чехії, т/га

Сільськогосподарські культури В середньому за 2017-2021 рр. 2021 р.
Зернові культури 5,70 6,11
Пшениця 5,85 6,32
Жито 5,05 5,03
Ячмінь 5,28 5,35
Овес 3,45 3,37
Тритікале 4,83 4,73
Кукурудза на зерно 8,04 9,65
Ріпак 3,15 2,99
Соняшник 2,55 2,90
Соя 2,26 2,61
Цукровий буряк (індустріальна технологія) 63,02 67,69
Картопля рання 22,93 22,48
Картопля насіннєва 22,42 22,19
Картопля для пізнього споживання та промислового використання 29,17 30,58
Полуниця 3,89 3,80
Кормові культури 9,79 10,39
Кукурудза на зелену масу і силос 35,61 38,86
Люцерна 6,87 7,28

Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office

Високий рівень врожайності забезпечується за рахунок використання інтенсивних технологій виробництва та досягнень селекційної науки. Серед факторів інтенсифікації на першому місці знаходяться добрива (таблиця 4).

Таблиця 4. Середній рівень використання мінеральних добрив на 1 гектар сільськогосподарських угідь, всього (за маркетинговий рік)

Роки Всього, кг поживних речовин N P2O5 K2O
2010 99,8 80,1 12,4 7,2
2011 108,1 84,9 14,2 9,0
2012 113,2 88,3 15,3 9,6
2013 122,0 94,4 17,0 10,6
2014 127,9 97,2 18,4 12,3
2015 130,7 98,7 13,0 13,0
2016 141,0 107,3 19,9 13,9
2017 139,5 104,9 20,5 14,1
2018 137,5 103,2 20,1 14,2
2019 134,6 101,1 19,4 14,0
2020 134,1 99,6 20,7 13,8
2021 128,1 95,9 19,2 13,0

Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office

Ще одним важливим аспектом є високий рівень розвитку галузі поновлювальних джерел енергії. В 2020 році частка енергії, отримуваної із поновлювальних джерел в Чехії склала 17,3% порівняно із 22,1% в ЄС та має стійку тенденцію до збільшення (діаграма 3).

Діаграма 3. Частка енергії з відновлюваних джерел. Джерело. За даними досліджень інформації Eurostat, Czech Statistical Office

У цілому аграрний сектор Чехії демонструє досить високу ефективність попри те, що в сільському, лісовому та рибному господарстві зайнято лише 132,9 тис. осіб або 2,5% від усіх працівників в економіці країни. Це результат вдалого поєднання науки, інновацій, технологій та ефективного менеджменту агробізнесу. Цей досвід може бути корисним і для вітчизняного агробізнесу, що в значній мірі використовує переважно лише 3 інструменти із 4 вказаних у своїй діяльності, часто недостатньо приділяючи увагу важливості впровадження інноваційних наукових розробок або лише застосовуючи їх в окремих випадках, а не на постійній основі. В той же час, досвід розвитку агробізнесу в Чехії переконливо доводить необхідність синергії зусиль науки і агробізнесу як основи забезпечення стійкого та ефективного розвитку АПК.

Підготував Юрій КЕРНАСЮК,

кандидат економічних наук,

експерт-дорадник з аудиту, економіки та управління підприємствами

Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram